UNDERSÖKNINGAR & KARTLÄGGNINGAR

I Belightful Designs produkt förenas design, ekologi och mindfulness

Written by admin februari 26, 2019 0 comment

Fjärilsoasen berör med en positiv förvirring. Den är färggrann och väcker intresset direkt genom att vara unik. Vad i all världen är det här!

Text: Heidi Lajunen

Foto: Belightful Design

− Människorna blir förtjusta redan innan de vet, vad det är för en produkt. Den har fått ett ytterst positivt mottagande, berättar Taina Tallala, den ena av grundarna av Belightful Design.

− Tanken var att väcka diskussion om naturens välmående på ett positivt sätt. Under de senaste 25 åren har hälften av fjärilstammen i Europa försvunnit. Med produkten är det möjligt att avslöja den oroväckande situationen utan att skuldbelägga, berättar idéns moder, formgivaren Miia Liesegang.

Naturvärdena kommer givetvis också till synes i produktens tillverkning. Fjärilsoaserna tillverkas i Finland och råmaterialet är polylaktid, som inte alls innehåller icke förnybar olja. Allt är noga planerat; till och med färgerna har valts med handledning av en fjärilsexpert.

Tron på den egna saken

Belightful Design är två djärva kvinnors företag. Miia Liesegang och Taina Tallala siktade direkt på de internationella marknaderna med en unik produkt med endast halva året som säsong.

− Marknaderna har röjts från noll och vi har själva skaffat oss alla kontakter. Vi har en ny produkt som måste förklaras, berättar Miia om utmaningarna under i startskedet.

Företaget är grundat i januari 2016, och fjärilsoasen lanserades på våren 2017. Produktidén kläcktes redan tio år tidigare, men den fick vila i Miias bordslåda i väntan på det lämpliga ögonblicket.

Som formgivare vill Miia göra produkter, som världen behöver. Hon vill inte planera något onödigt.

− Det måste finnas en viss poäng i planeringen.

”Inget vågat, inget vunnet”

Miia hade ute i världen påträffat fjärilsbarer i plast för barn, dock långt ifrån att vara ekologiska. Det ledde till insikten om att fjärilarna genom att matas kunde bli lockade till gården till glädje för människorna. Man hade ju matat fåglar i alla tider, varför då ej fjärilar?

Miia smakade länge på idén, tills naturvärdena och miljöfrågorna började stiga fram globalt.

− Vid samma tid började start up -skedet utvecklas genom Slush och andra.

Det skulle inte ha varit förnuftigt att planera produkten endast för marknaden i Finland. Med stöd av offentliga involverade och businessänglar började det förefalla möjligt att bli internationell och inrikta sig på de internationella marknaderna.

I dag är Europa det viktigaste marknadsområdet för Belightful Design, med det finns testkampanjer även i USA. Dessutom har produkten distributörer i Kanada och Japan.

Samarbete med högskolorna samt enskilda studerande

Belightful Design har i flera projekt dragit nytta av högskolestuderandenas kunnande i närregionen. Företaget är allt efter behov själv aktivt och kontaktar läroanstalterna, ibland kommer initiativet igen från de studerande.

− Vi har aldrig vägrat samarbete, summerar Taina.

Typiska former för samarbete är projekten samt kurser i form av projekt, där läroanstalterna har sökt intressanta caseobjekt.

I detta nu pågår exempelvis ett projekt med en internationell grupp studerande. Därtill har en studerande genom ett projekt blivit kvar för att jobba i form av projekt hos Belightful Design.

 

You must be logged in to post a comment.