Högskolepartner

Företag, dra nytta i din verksamhet av studerande och nyaste forskningsdata

Högskolepartnern förenar företaget i Egentliga Finland och högskolorna i Åbo oberoende av bransch. Berätta för oss om ditt problem i företagsverksamheten och vi finner en lösning på det. Uppdraget skräddarsys allt efter ditt företags behov utan att för mycket belasta företaget.

Lämna kontaktinformation
uniturku_logo_korkeakoulukumppani.png
diak_logo_korkeakoulukumppani.png
humak_logo_korkeakoulukumppani_en.png
aboakademi_logo_korkeakoulukumppani.png
turkuamk_logo_korkeakoulukumppani.png
novia_logo_korkeakoulukumppani.png

Högskolesamarbetet är till nytta för alla parter

Högskolorna i Åbo erbjuder utbildning för 40 000 studerande inom många olika sektorer. Företaget kan dra nytta av de studerandes kunnande för att utveckla sin affärsverksamhet genom att erbjuda de studerande värdefull erfarenhet från arbetslivet.

För företaget

Högskolepartnern erbjuder ditt företag en möjlighet att bedriva samarbete med entusiastiska och kunniga studerande, som kan erbjuda ditt företag fräscha idéer och ett tänk “out-of-the-box”.

Läs mera om tjänsterna

För studerande

Högskolepartnern erbjuder studerande en möjlighet att utvecklas till eftertraktade arbetstagare på arbetsmarknaderna genom uppdrag. Du får en möjlighet att träna just ditt kompetensområde och bilda nätverk med de lokala företagen.

Berätta mera om ditt kunnande för oss!

Meddela ditt intresse så kartlägger vi behovet tillsammans!

Fyll i kontaktblanketten