SERVICE & INNEHÅLLSPRODUKTION

Studerandepraktikant till stor nytta för ett växande start up -företag

Written by admin februari 26, 2019 0 comment

Demosarte Oy är ett växande företag för konstförmedling, där dess ägare, Patrik och Pia Edman har händerna fulla med arbete. De studerande har kommit med en önskad och fräsch synvinkel på marknadsföringen.

Text och foto: Anniina Virtanen

Konstmarknaden i Finland hade ännu för två år sedan en digital brist – det fanns inte någon mångsidig nationell webbtjänst dit man kunde få arbetena för försäljning.

– Idén kläcktes på våren 2016, då vi träffade en konstnär som var utan pengar, men hade lagret fullt med konstverk. Konstnären visste inte hur de kunde säljas eller marknadsföras. Vi upptäckte att det saknades i Finland en mångsidig marknadsplats av hög klass för konst, berättar Patrik Edman.

På så sätt föddes företaget Demosarte Oy, och konstwebbutiken Taiko. Nu finns det drygt 540 konstnärer hos Taiko. Taiko är i dag den största affären för bildkonst i Finland med både privatpersoner och företag som kunder. Nu har företaget gått in för att utvidga sin konstförmedling även till utlandet.

Inköpen av konst håller på att öka, för både konsumenterna och företagen satsar på hållbara och bestående inköp och stöder på samma gång gärna konstnärerna och den finländska kulturen.

– Vi ger konstnärerna det kunnande som de saknar och för konsumenterna erbjuder vi en lätt kanal för att köpa konst. Många unga känner inte till var de kunde finna och köpa konst, sammanfattar Patrik Edman.

Kanalerna i sociala medier en viktig plats för att synas

– Vi vet nog hur man ska nå 30–40-åringarna, men hur vädja till de drygt 20 år gamla, den kunskapen hade vi ej, berättar Pia Edman.

Bland annat för att nå de unga kunderna har företaget i själva verket utnyttjat samarbetet med de studerande. Taiko har bedrivit högskolesamarbete med flera läroinrättningar. Kulturproducenterna vid den humanistiska yrkeshögskolan gjorde en marknadsföringsvideo åt Taiko, och det har funnits praktikanter från området för bildkonst och reklamplanering vid Åbo yrkeshögskola, Konstakademin samt från Åbo Akademi.

– Vi använder fortfarande den marknadsföringsvideo som producerades och gjordes av kulturproducentstuderande, berättar Patrik.

– De siktade från första början på kvalitet och den togs fram helt professionellt, berömmer Pia.

 

Högskolesamarbetet i en betydande roll i företagets begynnelseskede

Pia konstaterar att då Demosarte ännu var ett start up -företag, så måste också marknadsföringen genomföras med en rätt liten budget. Patrik påpekar att samarbetet som utfördes mellan studerande och företaget var nyttigt för bägge parterna.

– Vi får ivriga och goda arbetare, som studerar en bransch som stöder arbetsuppgifterna. Samtidigt får praktikanterna en värdefull arbetserfarenhet, konstaterar Patrik.

Ägarna försäkrar att de studerande under praktiken på tre månader får göra nästan allt på grund av att företaget är så litet. För arbete på övertid betalar man också lön och åt filmaren inom projektet för marknadsföringen betalade man ett arvode.

– Två praktikanter har stannat för att arbeta hos oss vid sidan om studierna. De fakturerar för det arbete de utfört via en faktureringstjänst, och då minskar också våra utgifter sett ur arbetsgivarens aspekt och arbetet är flexibelt för dem då även livssituationerna förändras, förtydligar Patrik.

 

You must be logged in to post a comment.