SERVICE & INNEHÅLLSPRODUKTION

Choose Your Future hjälper flyttare att integreras på sin nya hemort

Written by admin februari 26, 2019 0 comment

Choose Your Future är ett företag som hjälper människor att integreras när de flyttar till en ny stad. Ursprungligen koncentrerade sig företaget på att främja integreringen av asylsökande och studerande, men nu håller företaget på att utvidgas till att lösa utmaningarna vid en flytt efter att ha sökt jobb.

På hösten 2015 anlände det ett rekordantal asylsökande till Finland. Integrationen av dem var ett problem som många brottades med på den tiden. Susanna Lahtinen deltog då i en kurs för marknadsföring vid Åbo universitet, där kursuppgiften var att hitta på utvägar för att minska en radikalisering. På sätt tillkom företaget Choose Your Future.

– Det slog oss att främjandet av en integrering är en verkligt viktig del av att förhindra en radikalisering, berättar VD för Choose Your Future Susanna Lahtinen.

Som kursarbete tillkom gemenskaper i de sociala medierna och en lätthanterlig webbplats med tanken att bistå asylsökande att integreras i Åbo genom att för dem tillhandahålla information om olika slags evenemang och möjligheter till fritidssysselsättningar på området på deras eget modersmål.

Lahtinen deltog som en del av teamet i en tävling som arrangerades av Förenta staternas utrikesministerium och Facebook, där man sökte projekt som förhindrar radikalisering. Choose Your Future vann tävlingen och gav idén att vidareförädla servicen.

– Det första året skedde arbetet rätt så mycket med frivilliga krafter, vid sidan av egna arbeten och studierna, men nu har den här egentliga företagsverksamheten arbetat i ungefär ett år tillsammans med teamet, berättar Lahtinen.

Den första egentliga mobiltjänsten för Choose Your Future förverkligades för Åbo universitet, som delade ut den till nya studerande. Med hjälp av tjänsten delas information ut till de nya studerandena om ortens service, tillställningar och om viktiga ställen för de studerande i en så komprimerad och målinriktad form som möjligt.

– Vi gjorde just en användarundersökning bland universitetsstuderande och fick i den bra respons om hur tjänsten har hjälpt till då det gäller att ta till sig sakerna i den nya staden.

– En av kommentarerna fick en på verkligt gott humör; användaren hade fått känslan av att all informationen skulle ha funnits där just för användaren själv, berättar Lahtinen.

 

En tjänst med vars hjälp man kan hitta ett lämpligt område att bo på

Nu håller Choose Your Future på med att utveckla en ny tjänst som hjälper inflyttare hitta en plats att bo på och som lämpar sig för de egna behoven. Tjänsten utgör en del av Sydvästra Finlands helhet Hitta hit, hitta jobb! Och den utvecklas tillsammans med Åbo stad och Egentliga Finlands förbund.

– Om exempelvis en barnfamilj ska flytta till ett område, så kan man i den här tjänsten leta upp, på vilka områden skolorna, daghemmen och fritidssysselsättningarna ligger på ett lämpligt avstånd. Vi sammanställer en sådan information med vars hjälp man kan filtrera fram de bästa eventuella områdena som lämpar sig för de egna behoven, berättar Susanna Lahtinen om den nya tjänsten.

Även om Choose Your Future utvecklar digitala tjänster, så är väggarna på deras kontor hos SparkUp fyllda med post-it-lappar, med vilkas hjälp man kläcker idéer till nya tjänster.

– Gamla sätt att göra något bra försvinner ingenstans, skrattar Lahtinen.

Den nya tjänsten Know Your Hoods publiceras som en webbplats, och alla som så önskar får pröva på den i början av nästa år.

Turku Business Region hjälper till med att växa

Den största anledningen till varför Susanna Lahtinen och teamet för Choose Your Future har kunnat få sitt företag att snurra och utveckla verksamheten är de tjänster som erbjuds av Turku Business Region. Choose Your Future deltog förra våren i Turku Science Parks accelerationsprogram BusinessUp, varigenom de också fick ett kontor i SparkUps lokaliteter.

– Hela nätverket Turku Business Region har varit ett alldeles ypperligt stöd och ställe för ett företag i sin början. Genom programmet BusinessUp fick vi ett mentorskap och vi blev bekanta med verkligt nyttiga samarbetspartner. Därigenom fick vi också kundrelationer, berättar Lahtinen.

Turku Science Park sände Choose Your Future även till Danmark till tävlingen University StartUp World Cup i oktober 2018, vilket ledde till en seger i kategorin Service Innovation.

Lahtinen framhåller att det arbete som utförs på det området är av yttersta vikt med hänsyn till företag som inleder sin verksamhet.

– Jag upplever att vi har fått rätt stöd och nätverk här och dessutom helt gratis. Det finns inte många platser i världen, där detta är möjligt.

 

You must be logged in to post a comment.