FÖR FÖRETAGEN

Precisionshjälp för ditt företags behov inom Egentliga Finlands område

Högskolorna i Åbo erbjuder en gemensam kanal för företagen och samfunden till tjänster av regionens högskolor. Vid högskolorna i Åbo studerar det 40 000 studerande på många olika sektorer med tillgång till nyaste utforskade kunskap.

Högskolepartnerns tjänster

Nedan har vi en lista exempel på våra tjänster. Inte ett enda uppdrag är dock likadant som det föregående, för Högskolepartnerna skräddarsyr varje uppdrag efter ditt företags behov samt enligt de studerandes kunnande. Prissättningen bestäms enligt uppdragets längd och innehåll.

Snabb innovation

Behöver du en uppfattning, idéer av någon utanför organisationen samt en innovation som baserar sig på den nyaste kunskapen?

UTVECKLINGSARBETE & TESTNING

Utvecklingsarbete och testning förbättrar konkurrenskraften för ditt företag och utvecklar dina produkter och tjänster.

PRO GRADU -AVHANDLINGAR, LÄRDOMSPROV & PRAKTIK

Skapa kontakter till framtida toppkompetenta genom att anställa en praktikant, beställa ett lärdomsprov eller en pro gradu.

SERVICE & INNEHÅLLSPRODUKTION

Högskolepartnern erbjuder service- och innehållsproduktion för företagens tidvisa behov.

UNDERSÖKNINGAR & KARTLÄGGNINGAR

Skaffa strategisk nytta och aktuell expertsyn utanför företaget

Så här går det till!

1. Fyll i blanketten

2. Högskolepartnern tar kontakt

3. En träff

4. Rekrytering av studerande

5. Start för uppdraget

Lämna din kontaktinformation! Vi hjälper med att finna lämpliga studerande för uppdraget.
Högskolestuderande

0

Examina varje år

0

Högskolor

0

Utbildningsalternativ

0

Branscher

0