• Mitä osaamista, millaisia tekijöitä.

Ideapaja

Uusia mahdollisuuksia ja tuoreita näkemyksiä tuotteista, palveluista, työstä, ihmisistä jne.

 • Nopeita ja rohkeita ideoita

  liiketoiminnan uudistamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin tai muunlaiseen kehittämiseen.

 • Kesto: 0,5 - 1 päivä

Ideapaja tarjoaa yrityksille suuren joukon eri alojen tuoreita innovoijia ja osaajia. Päivän aikana opiskelijat ideoivat rohkeasti ja vapaasti annettujen raamien puitteissa. Lopputuloksena syntyy raikkaita ja uusia ideoita yrityksen käyttöön. Mitä enemmän ideoita, sitä varmemmin se timanttikin löytyy!

Haaste on heitetty!

Hackathon / innovaatioleirit – haasteen kautta voittoon.

 • Innostu, innovoi ja oivalla yhdessä.

  Monialaiset tiimit tuovat näkemystä monesta eri kulmasta.

 • Kesto: 1 - 3 päivää

Monialaiset osallistujatiimit etsivät, pohtivat, innovoivat, keksivät ja soveltavat uusia ratkaisumalleja yrityksen esittämiin haasteisiin. Tässä haasteessa voittaa niin yrittäjä kuin paras tiimikin. Yrityksen palkintona on pino konkreettisia ja tuoreita ratkaisuehdotuksia esitettyyn haasteeseen.

Nopea kokeilu

Ideasta kokeilujen kautta kohti voittoa.

 • Kantaako ideasi käytännössä

  ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta prototyyppi on valmis?

 • Kesto: 1 - 4 viikkoa

Kokeileva kehittäminen on uudenlainen palveluiden, tuotteiden tai järjestelmien kehittämistapa. Nopeassa kokeilussa kehitettävä palvelu, tuote ja järjestelmä löytää lopullisen muotonsa vasta kokeiluprosessin aikana. Nopea kokeilu on siis  kehittämisprosessi, ei valmiin palvelun, tuotteen tai järjestelmän toimivuuden testaamista.

Kehitysprojekti

Ideat todeksi projektin avulla, jossa uutta tietoa syntyy sekä kohteesta että keinoista.

 • Joskus pelkät ideat eivät riitä

  ja silloin vaaditaan toimintaa.

 • Kesto: 1vk - 3kk, sovitaan tapauskohtaisesti

Pitkäjänteiset projektit tarjoavat käyttöösi monialaisen ryhmän opiskelijoita, jotka suunnittelevat ja toteuttavat annetun toimeksiannon. Kehitysprojektissa toteutetaan yrityksen tarpeisiin räätälöity tuotekehitysprojekti, koulutus, kartoitus, markkinointitutkimus, messuosaston suunnittelu, verkkosivujen toteutus tai vaikka pilottiprojektin toteutus ja testaus.